تاریخچه ایجاد و استعمال از لوستر
مورخ ایجاد و استعمال از لوسترهای اول به بیش تر از 8 قرن قبل برمی گردد. در قبل های به دور استعمال از لوستر نشان عظمت و شکوه و گنج به شمار میرفت، البته امروزه در هر منزل ای لوستر در طرح ها و فرآورده های متعدد موجود هست. در‌این نوشته ی علمی تاریخچه ای از ایجاد و استعمال لوسترهای اول جمع آوری شده‌است.
لوسترهای اول
تاریخچه تولید و به کارگیری از لوستر به سده های 15 میلادی و در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، فرانسه، انگلیس و هلند میرسد. کشوری که درین صنعت پیشگام بوده میباشد و مثال های فراوانی از لوسترهای نخستین در مرکز ها تاریخی آن به دیده می‌آید، مملکت فرانسه میباشد. در قبلی های بدور لوسترهای نخستین از چوب ساخته می شدند و از شمع برای نوروروشنایی آن ها استعمال می کردند. در تولید لوسترهای اول برای تامین نوروفروغ بعداز شمع، از گاز فایده گرفته می‌شد که از گاز نتایج از فاضلاب ها برای تامین فروغ و روشنایی لوسترها استعمال می کردند. بعداز استعمال از فروغ گازی، چراغ های برقی برای تامین نور و روشنایی لوسترها به عمل برده شد که تا به امروز هم کاربرد دارااست. لوسترهای نخستین بسیار پهناور بودند و در مکان های خاصی نصب می شدند و نشان از عظمت و شکوه محل مربوطه داشتند. با سپری شد دوران و پیشرفت تکنولوژی و صنعت مثال های کوچک خیس و خانگی نیز پا به عرصه گذاشت که امروزه شاهد گونه های و اقسام لوسترهای خانگی هستیم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لوستر فلاندر هلندی از مثال لوسترهای اول
به کار گیری از فلز برنج به جای مثال های سابق چوب یا این که آهن در لوسترهای اول با ورود لوسترهای فلاندر هلندی به وقوع ضمیمه. این گونه لوسترها در قرن 15 میلادی پا به عرصه گذاشتند و از ظواهر و دوام بسیار نیکی برخوردار بودند. در ایجاد این گونه لوستر از یک تنه مرکزی که مشتمل بر کره یا این که کره های برنجی میباشد برای محل تکیه دادن شاخه های لوستر مستعمل میباشد. فلز برنج با داشتن خواص انعطاف پذیری نسبت به آهن و خصوصیت بهتر در تلالو نور و روشنایی موردپسند قرار گرفت و تا به امروز نیز از منزلت بسیار خیر و خوبی برای تولید لوستر برخوردار‌است. در ایجاد این مدل لوسترها از معماری گوتیک و طرح های گل دار فایده گرفته شده‌است.
 
خصوصیت پباده سازی یگانه این لوسترها وجود یک نشان عقاب دو رمز در بالای لوستر میباشد. در نگارگری های سابق هلندی مثال هایی از این لوسترهای نخستین فلاندر هلندی دیده میشود. لوسترکاران سبک هلندی در سراسر اروپا دور از هم می باشند و موجب شناخته شدن لوسترهای برنجی سبک فلاندر شدند. این مدل لوسترها در قرن 16 گزینه دقت لوئی سیزدهم فرانسه قرار گرفت و در آن دوران متداول شد. این جور سبک آیتم دقت انگلیسی ها نیز واقع شد و بیشتراز هر جای دیگری وارد کننده لوسترهای هلندی شد.